gototopgototop
Nové fotky v GalériiDarujte 2% z dane pre Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hradÚvod O združení Vznik Občianskeho združenia

Vznik Občianskeho združenia

 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy dňa 19.2.2010 pod číslom VVS/1 – 900/90 – 352 16 zaregistrovala naše občianske združenie pod názvom „Združenie na záchranu Zborovského hradu."

Prvé zakladajúce Valné zhromaždenie Združenia na záchranu Zborovského hradu sa konalo dňa 13.3.2010 v zasadačke Obecného úradu Zborov. Následne sa konalo zasadnutie Správnej rady. Z členov Správnej rady boli zvolení títo funkcionári:


Funkcia
Priezvisko a meno
tel. kontakt
 
 
 
predseda: Kaminský Vladimír, Ing.0905 700 960
prvý podpredseda:Šarišský Július0908 637 536
druhý podpredseda:Šimco Ľudovít0903 622 660
tajomník:
Malínská Dorota, Ing.
0905 830 984
pokladník:
Dvorščák Eduard Mgr.0910 953 359
člen:Lukáč Gabriel JUDr., Mgr.0915 881 373
člen:Geffert Gabriel0908 402 957


V Bardejove,  marec 2010