gototopgototop
Nové fotky v GalériiDarujte 2% z dane pre Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hradPodporte obnovu
Načítajte tento QR kód vo vašom mobilnom internet bankingu:
Pay by Square
Váš finančný príspevok bude použitý na obnovu hradu Zborov. Ďakujeme vám.
Úvod

Obnova juhovýchodnej bránovej veže

 

Združenie na záchranu Zborovského hradu dňa 29.3.2010 zaslalo Nadácii VÚB (Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava) žiadosť o schválenie grantu na projekt „Obnova pamiatky, hrad Zborov - juhovýchodná bránová veža“. Projekt nadväzuje na ciele zamestnaneckého programu „Poklady môjho srdca“.

Nadácia VÚB v máji 2010 oznámila nášmu združeniu,že predložený projekt bol finančne podporený vo výške 7000 €. Na základe uzatvorenej zmluvy sme dňa 1.júna začali s praktickou realizáciou projektu „Obnova pamiatky,hrad Zborov-juhovýchodná brána.“

„Združenie na záchranu Zborovského hradu“ ďakuje Nadácii VÚB a správkyni nadácie PhDr. Martine Slezákovej za udelenie možnosti podieľať sa na obnove nádherného Zborovského hradu. Za veľmi dobrú spoluprácu patrí poďakovanie aj pani Martine Tvrdoňovej,externej pracovníčke Nadácie VÚB a pani Ing. Michaele Jurášiovej, manažérke predaja VÚB v Bardejove za pomoc pri vypracovaní projektu v rámci zamestnaneckého programu „Poklady môjho srdca“.

Členovia združenia urobia všetko potrebné pre úspešné zavŕšenie a vyhodnotenie projektu.

Ing.Vladimír Kaminský
predseda združenia

Posledná úprava: Streda, 13.10.2010 o 19:54