gototopgototop
Nové fotky v GalériiDarujte 2% z dane pre Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hradPodporte obnovu
Načítajte tento QR kód vo vašom mobilnom internet bankingu:
Pay by Square
Váš finančný príspevok bude použitý na obnovu hradu Zborov. Ďakujeme vám.
Úvod

Oceňovanie najaktívnejších dobrovoľníkov za r. 2015

Najaktívnejších dobrovoľníkov za rok 2015 už poznáme.

Tlačová správa, 11. 12.2015


V Prešovskom kraji sa opäť udeľovali ocenenia ľuďom so Srdcom na dlani, ktorých dobrovoľnícka práca je výnimočná a vysoko prospešná, a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných.

Prešovské dobrovoľnícke centrum, ako organizátor 14. ročníka „Krajského srdca na dlani 2015“ v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja, Mestským úradom Prešov a Europedirect Prešov, pripravili slávnostný večer na ktorom sa dostalo uznania dobrovoľníkom, kolektívu dobrovoľníkov a organizáciám, ktoré sa výrazne zameriavajú na rozvoj dobrovoľníctva s cieľom zabezpečiť štandardy práce v tejto oblasti.

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo dňa 10. 12. 2015 o 15. 00 h. v reštaurácií SORAYA na Levočskej 3 v Prešove. O príjemný hudobný program sa postarala hudobná skupina Hrdza pod vedením Slavomíra Gibertiho a celým programom na ladne previedla pani Ruženka Berežná.

Záštitu nad podujatím prevzala pani Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov, ktorá prišla pozdraviť cca 60 prítomných a odovzdala cenu pre najaktívnejšiu organizáciu, udelenú pre Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ v Prešove. Hodnotiaca komisia ocenila dlhoročné napĺňanie štandardov pri práci s dobrovoľníkmi a schopnosť organizácie reagovať na potreby dobrovoľníkov i klientov. Napriek ťažkej cieľovej skupine sú otvorenou organizáciou, ktorej súčasťou sú 4 organizačné jednotky, kde dobrovoľníkov môžete nájsť.

Celkovo bolo ocenených 10 dobrovoľníkov so Srdcom na dlani. V kategórií jednotlivcov si cenu prevzal Mgr. Matúš Adamkovič, za dobrovoľnícku službu v n.o. Trojlístok v Prešove. Matúš sa venuje primárnej prevencii na SŠ, ale poskytuje klientom aj psychologickú pomoc. Zároveň organizuje voľnočasové aktivity a vedie klientov (závislým osobám a ich rodinám) k aktívnemu tráveniu voľného času. Mgr. Mária Fečkovičová, získala ocenenie svoju dlhoročnú prácu so ženami v rámci Únie žien Slovenska. Zároveň je zakladateľkou folklórnej skupiny „Žalobínske vretienko“, ktoré obohatilo kultúrny program. Mgr. Mária Palenčárová, z o.z. Malíček v Prešove sa venuje podpore predčasne narodených detí a ich rodičov, ale aj charitatívnej pomoci týmto rodinám. Komisia vyzdvihla aj jej dlhoročnú činnosť v o.z. Emerka, kde pôsobila 8 rokov. Viera Potášová, založila o.z. „Podaj ďalej“ aj keď je matkou 2 detí, momentálne na materskej dovolenke. Komisia ocenila jej inovatívny prístup k rozvíjaniu vzájomnej pomoci, ale aj fakt, že dokáže inšpirovať a pomáhať ľuďom rôznych skupín, z rôznych obcí i miest. Jej aktivita posilňuje komunitu v Prešove a celého Prešovského kraja. Magdaléna Vuzňáková, pôsobí v Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím so sídlom v Prešove, už 20 rokov. Komisia ocenila aj skutočnosť, že 10 rokov uvedené združenie viedla a pod jej vedením organizácia dynamicky rástla. Jej obetavú prácu, ľudský prístup a schopnosť rozvíjať pracovné zručnosti u mládeže s mentálnym postihom, vyzdvihli aj klienti a ich rodičia. Hodnotiaca komisia priznala mimoriadne ocenenie pre pani Máriu Vavrekovú za dlhoročnú dobrovoľnícku prácu (od roku 2003) vykonanú pre odchádzajúcich ľudí, ktorí sa nachádzajú v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Komisia si cení fakt, že nikdy neodmietne prísť ku lôžku zomierajúceho aj napriek svojim osobným ťažkostiam.

Ďakovné listy boli odovzdané aj ďalším nominovaným: pani Márii Boškovej, predsedníčke Únie žien Slovenska v Koškovce a členky okresnej Rady ÚŽS v Humennom. Pani Márii Copákove za pomoc iným. Pani Márii Harčárovej, dobrovoľníčke UNSS v Prešove. Pani Eve Kohútovej, členky Klubu dôchodcov v Prešove. Pani Alene Šandorovej za pomoc v o.z. ART Diela v Prešove.

Ocenení v kategórii „kolektív dobrovoľníkov“ sa dostalo študentom Spojenej školy Pavla Sabadoša v Prešove, za ich pilotný dobrovoľnícky čin, ktorý môže prerásť v tradíciu. Žiaci Tadeáš Mačuga, Aleš Kočko, Dárius Krempasky, Pavol Štark sa zapojili počas 2 rokov do Dní aktívneho dobrovoľníctva a pomáhali pri skrášľovaní areálu Zariadenia pre seniorov v Prešove, na Cemjate. Ocenení v kategórii „ organizácia“, získala už uvedené Centrum sociálnych služieb Slnečný dom v Prešove.

Komunitná nadácia Bardejov, ktorá získala ocenenie za komunitný rozvoj, vytváranie podmienok pre rozvoj mimovládnych organizácií, či neformálnych skupín z mesta Bardejov a okolia. Komunitná nadácia Bardejov už 13 rokov realizuje v Bardejove inovatívne programy a vytvára priestor pre angažovanosť mladých ľudí. KNBJ reprezentuje pán Jozef Jarina.

Združenie na záchranu Zborovského hradu začínalo ako skupina dobrovoľníkov, ktorá pod vedením pána Ing. Vladimíra Kaminského postupne prešla vývojom a nechala za sebou zrekonštruovanú vstupnú bránovú vežu, Polygonálnu baštu a ďalšie časti rozpadnutých múrov hradu. Komisia ocenila priam heroickú húževnatosť, odbornosť a vytrvalosť pokračovať v práci, ktorá je návodom ako zatraktívniť časť východného Slovenska.

Ďakovné listy boli odovzdané aj ďalším organizáciám: Človek pre človeka, ktorú vedie pani Terézia Baníková. Dobrovoľný záchranný systém S.A.R. Prešov, ktorú vedie Marek Petrigáč.

Hlavným cieľom Prešovského dobrovoľníckeho centra je upozorniť verejnosť na dobro, ktoré je pretavené do konkrétnych činov, konkrétnych ľudí. Spoločne sme tak oslávili MDD – Medzinárodný deň dobrovoľníkov, dobrovoľníckych komunít a organizácií.


Kontakt: Bc. Juliana Hajduková, predsedníčka PDC
0908/217080+ Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
http://www.dobrovolnictvopo.sk/aktuality

Posledná úprava: Utorok, 15.12.2015 o 20:39