gototopgototop
Nové fotky v GalériiDarujte 2% z dane pre Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hradPodporte obnovu
Načítajte tento QR kód vo vašom mobilnom internet bankingu:
Pay by Square
Váš finančný príspevok bude použitý na obnovu hradu Zborov. Ďakujeme vám.
Úvod História hradu

História hradu

Pamätný kameň

 

Na hrade Zborov sa okrem stredovekých pamiatok nachádza aj pamätný kameň z 1. svetovej vojny. I keď má „oslávenec“ len 100 rokov, jeho história je o to zaujímavejšia. Replika pamätného kameňa obohatila nádvorie dolného hradu v jari 2015.

Koncom marca 1915 ruské vojská prekročili hrebeň Karpát. Frontová línia prechádzala aj cez obec Zborov. Pod hradom mali zákopy rakúsko–uhorské vojská, ktoré bránili cestu do Bardejova.

 

Ján Matejko (1838 – 1893)

 

Po otcovi Čech. Narodil sa v Krakove. Je najvýznamnejší maliar poľských historických udalostí. Jeho najznámejší obraz je Bitka pod Grunwaldom s rozmermi 426 x 987 cm. Matejko sa stal slávnym už počas života. V Krakove je v jeho dome múzeum.

Ján Matejko je aj autorom doteraz najstaršieho zobrazenia Zborovského hradu. Možno kvôli jeho histórii meral na bričke ďalekú cestu. Zborovský hrad bol krátku dobu poľským majetkom. Ján z Ostrogu, tarnowský gróf a krakovský kastelán, hrad vyženil. Potom ho v roku 1601 predal Žigmundovi Rákocimu.

V roku 1866 vo Varšave vyšiel v Tygodniku illustrowanom článok o Zborovskom hrade. Na titulnej strane týždenníka je obrázok hradu. Pod ním je text: Zamek w Zborowie (Rysowal z natury Jan Matejko).

 

Hradné brány

 

Na Zborovský hrad viedla cesta nielen zo Zborova, kde panstvo malo kaštieľ, ale aj z Dlhej Lúky. Z tejto strany sa zachovala pred hradom dubová aleja, ktorá lemovala pôvodnú cestu. Niektoré jedince duba letného majú okolo 300 rokov.

Do hradu sa prichádzalo predbráním po drevenom moste, ktorý bol postavený na dubových koloch. Vstup na hrad strážila Dolná brána – trojpodlažná bránová veža. V múre sú kapsy, v ktorých sa otáčal okolo svojej osi kolískový most. V bráne sa zachovala „vlčia“ jama – šachta s hĺbkou a dĺžkou 2,8 m, široká je 1,5 m. V nej sa otáčala spodná časť kolískového mosta pomocou dvoch tyčí. Ak bol most vo vodorovnej polohe, prekryl priestor pred bránou a šachtu. Ďalej sa išlo po dlažbe z riečnych okruhliakov. Na ľavej strane bola miestnosť pre stráž – drábov. Pri archeologickom výskume sa vykopalo veľa hlinených fajok, strážcovia si krátili čas fajčením.

 

Hradné bašty

 

Už pri prvom pohľade na Zborovský hrad návštevník je ohromený jeho veľkosťou. Najstaršia časť hradu je na vrchole kopca, postupne sa rozširoval nadol. V inventároch zo 17. storočia sa delil na horný, stredný a dolný hrad. Málokde sa návštevníkovi naskytne pohľad na dva prstence hradieb na kužeľovitom kopci. Vonkajší okruh má 3 bašty, najkrajší pohľad naň je z chodníka Heleny Zrínskej. Vnútorný okruh má 5 bášt. Vysoké obvodové múry obytného jadra hradu vytvárali tretiu líniu obrany. Človek žasne nad množstvom kameňov nad zemou a možno je ich toľko popadaných aj pod zemou. Pieskovcové kamene bolo treba nalámať, dopraviť, dvihnúť do výšky ... Po vyše 300 rokoch sa niekde zachovali omietnuté múry napriek dažďu, snehu, mrazu. Svedčí to o dobrej práci stredovekých majstrov. Len škoda, že nezanechali receptúru na vápennú maltu. Tá dnešná má len rovnaké pomenovanie.

 

Hradná studňa

 

Voda je život, to platilo aj na Zborovskom hrade. Podľa inventára hus a sliepka mali drevený prístrešok pri studni. Bez vody by nebola možná ani dlhšia obrana hradu. Žiaľ, keď sa pred 300 rokmi hrad začal meniť na ruinu, postupne zanikla aj studňa. Príroda zahladila jej stopy. Našťastie zachovali sa inventáre Rákociovcov zo 17. storočia. V nich sú záznamy aj o studni. Z popisu studne medzi dolným palácom a Kováčskou baštou vyplýva, že to bola skôr cisterna: Je tu studňa. V dolnej časti je široká, otvor je úzky. Začína sa už rozpadávať. Hore dookola drevo je spájané čapovaním.

 
Viac článkov...