gototopgototop

PF 2020

 

Združenie na záchranu Zborovského hradu na prahu nového roka ďakuje všetkým zúčastneným za odborné poradenstvo, finančnú a materiálnu podporu a za množstvo odpracovaných brigádnických hodín na hrade.

Do nového roka 2020 Vám želáme pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov.
Zachovajte priazeň Zborovskému hradu!
Ing. Vladimír Kaminský
predseda združenia