gototopgototop
Nové fotky v GalériiDarujte 2% z dane pre Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hradPodporte obnovu
Načítajte tento QR kód vo vašom mobilnom internet bankingu:
Pay by Square
Váš finančný príspevok bude použitý na obnovu hradu Zborov. Ďakujeme vám.
Úvod O združení Obnova juhovýchodnej bránovej veže

Obnova juhovýchodnej bránovej veže

 

Združenie na záchranu Zborovského hradu dňa 29.3.2010 zaslalo Nadácii VÚB (Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava) žiadosť o schválenie grantu na projekt „Obnova pamiatky, hrad Zborov - juhovýchodná bránová veža“. Projekt nadväzuje na ciele zamestnaneckého programu „Poklady môjho srdca“.

Nadácia VÚB v máji 2010 oznámila nášmu združeniu,že predložený projekt bol finančne podporený vo výške 7000 €. Na základe uzatvorenej zmluvy sme dňa 1.júna začali s praktickou realizáciou projektu „Obnova pamiatky,hrad Zborov-juhovýchodná brána.“

„Združenie na záchranu Zborovského hradu“ ďakuje Nadácii VÚB a správkyni nadácie PhDr. Martine Slezákovej za udelenie možnosti podieľať sa na obnove nádherného Zborovského hradu. Za veľmi dobrú spoluprácu patrí poďakovanie aj pani Martine Tvrdoňovej,externej pracovníčke Nadácie VÚB a pani Ing. Michaele Jurášiovej, manažérke predaja VÚB v Bardejove za pomoc pri vypracovaní projektu v rámci zamestnaneckého programu „Poklady môjho srdca“.

Členovia združenia urobia všetko potrebné pre úspešné zavŕšenie a vyhodnotenie projektu.

Ing.Vladimír Kaminský
predseda združenia