gototopgototop
Nové fotky v GalériiDarujte 2% z dane pre Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hradPodporte obnovu
Načítajte tento QR kód vo vašom mobilnom internet bankingu:
Pay by Square
Váš finančný príspevok bude použitý na obnovu hradu Zborov. Ďakujeme vám.
Úvod Médiá o nás Mesto Bardejov chce podporiť rekonštrukciu hradu

Mesto Bardejov chce podporiť rekonštrukciu hradu

 

Občianske Združenie na záchranu Zborovského hradu a Mesto Bardejov dňa 15.4.2011 rokovali o možnostiach spolupráce pri záchrane a propagácii národnej kultúrnej pamiatky - Zborovský hrad. Za Združenie na záchranu Zborovského hradu bol na rokovaní prítomný jeho predseda Ing. Vladimír Kaminský, za mesto Bardejov primátor MUDr. Boris Hanuščak, viceprimátor MUDr. Peter Prokopovič a prednosta mestského úradu Ing. Juraj Popjak.
Obe strany konštatovali, že historická hodnota národnej kultúrnej pamiatky Zborovský hrad presahuje hranice obce Zborov a má veľký spoločenský význam pre náš celý región.
Mesto Bardejov ponúklo Združeniu na záchranu Zborovského hradu a obci Zborov spoluprácu v týchto oblastiach :

- propagácia Zborovského hradu a aktivít na hrade prostredníctvom informačného systému a webovej stránky Mesta Bardejov
- zaradenie prezentácie Zborovského hradu do programu odborného seminára Bardkontakt
- prezentácia aktivít združenia počas Bardejovského jarmoku v športovej hale Mier
- poskytnutie skúseností a informácií pri riešení projektov na obnovu historických pamiatok
- preskúmanie možností kofinancovania grantových projektov na obnovu a záchranu Zborovského hradu
- finančný príspevok na obnovu hradu z finančnej dotácie podľa VZN č. 68/2005
- využitie služieb mestského podniku BAPOS
- využitie práce nezamestnaných občanov
- vyznačenie cesty na Zborovský hrad z Dlhej Lúky turistickými značkami
- zahrnutie Zborovského hradu do plánu miestnych cyklotrás
- údržba a vyznačenie turistickej cesty na Zborovský hrad z Bardejovských Kúpeľov
- zahrnutie Zborovského hradu do plánu spoločenských, kultúrnych a športových aktivít Mesta Bardejov
- trojstranné riešenie aktuálnej problematiky Zborovského hradu:
        -Združenie na záchranu Zborovského hradu
        -obec Zborov
        -mesto Bardejov