gototopgototop
Nové fotky v GalériiDarujte 2% z dane pre Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hradPodporte obnovu
Načítajte tento QR kód vo vašom mobilnom internet bankingu:
Pay by Square
Váš finančný príspevok bude použitý na obnovu hradu Zborov. Ďakujeme vám.
Úvod O združení Výpis prác za rok 2012

Výpis prác za rok 2012

 

Po dlhšej odmlke, počas ktorej sme všetky svoje sily venovali obnove našej skvostnej pamiatky, Vám prinášame informácie o prácach uskutočnených počas celého roka 2012 na Zborovskom hrade a v jeho blízkom okolí. Výpis prác sme prehľadne zoradili a bližšie informácie ku každému bodu získate po kliknutí naň. V blízkej dobre pribudne samozrejme na stránke aj príslušná fotodokumentácia.


1. Juhozápadná delová bašta č.11Galéria

- montáž dreveného a kovového lešenia
- domurovanie koruny
- murovanie štyroch záklenkov
- murovanie schodiskových stupňov na vých. a záp. strane bašty
- historicko-architektonický výskum
- údržba koruny škárovaním
- odstraňovanie závalu

2. Hradobná strieľňa vých. od jz delovej bašty - hradobný múr č. 6Galéria

- murovanie strieľne
- škárovanie múra okolo strieľne
- budovanie lešenia

3. Modrá pivnica v 4-tej hospodárskej budoveGaléria

- odstraňovanie závalu
- archeologický výskum
- statické posúdenie pivnice
- murovanie päty klenby
- príprava drevených ramenátov
- odstraňovanie snehu
- ukladanie kameňov do múrika

4. Pivnica v bašte č. 8 - HladomorňaGaléria

- odstraňovanie závalu
- archeologický výskum
- statické posúdenie pivnice
- zhotovenie a osadenie výdrevy klenby
- murovanie chýbajúcej klenby
- murovanie, klinovanie, škárovanie poškodených častí klenby
- zasypávanie domurovanej klenby hlinou do úrovne okolitého terénu
- oprava vetracieho otvoru
- zhotovenie ochranného krytu na vetrací otvor

5. Polygonálna bašta č. 23 (PGB)GalériaGaléria 2 - zárubňaGaléria 3 - strecha

- domurovanie koruny
- murovanie šiestich otvorených strieľní
- murovanie a oprava piatichch zatvorených strieľní a ich záklenkov
- murovanie a oprava stien prevetu
- murovanie a oprava rímsy SV múra PGB
- murovanie vertikálnej trhliny východnej steny PGB
- klinovanie a škárovanie stien PGB
- osadenie dreveného okenného rámu do zatvorenej strieľne
- murovanie a oprava schodiska
- vyrezanie dubových trámov na schodiskovú zárubňu
- osadenie shodiskovej zárubne
- archeologický výskum
- historicko-architektonický výskum polygonálnej bašty
- montáž dreveného a železného lešenia
- vypracovanie projektu zastrešenia PGB
- statické posúdenie projektu strechy
- zhotovenie strechy

6. Hradobný múr zapadne od JV bránovej vežeGaléria

- odstraňovanie závalu
- murovanie rozšíreného základu múra
- montáž lešenia
- domurovanie chýbajúceho múra - dĺ. 22m, v. 3m, š. 1,5m
- oprava kavern hradobného múra
- klinovanie a škárovanie hradobného múra
- archeologický výskum
- historicko-architektonický výskum
- statické posúdenie

7. Juhovýchodná bránová veža (JV BV)Galéria 1Galéria 2 - škárovanieGaléria 3 - čistenie koruny a šachty

- murovanie východnej steny interiéru brány
- murovanie východného múra predbrania
- klinovanie a škárovanie torza steny v interéri brány
- klinovanie a škárovanie západnej steny interiéru brány
- klinovanie a škárovanie východného a západného piliera brány
- montáž železného lešenia okolo koruny bránovej veže
- montáž železného lešenia v interiéri brány
- montáž železného lešenia okolo hradobného múra východne od JVB
- archeológia v predbraní brány
- archeológia v interiéri brány
- archeológia za bránou smerom do tretieho nádvoria
- historicko-architektonický výskum bránovej veže
- statické posúdenie
- geodetické zameranie
- transport kamenných blokov z archeologickej sondy

8. Vých. hradobný múr č.6 - "ementálový" - prvé predhradieGaléria

- zhotovenie kamenného gabionu
- statické posúdenie
- historicko-architektonický výskum
- murovanie
- škárovanie, klinovanie múra

9. Severný palácový múr č. 14

- archeologický výskum
- historicko-architektonický výskum
- statické posúdenie

10. Južný palácový múr č. 14

- historicko-architektonické posúdenie
- statické posúdenie
- stabilizácia múra klinovaním a škárovaním

11. Úprava interiéru SV bašty č. 8

- zarovnanie terénu
- skladanie kameňov

12. Stavba technickej strechy nad oporným múrom JV BV

- demontáž starej technickej strechy
- montáž novej technickej strechy:
- železná konštrukcia
- latovanie
- pokrytie lepenkou
- pokrytie fóliou

13. Úprava terénu záp. od PGB

- zarovnanie terénu
- odstránenie lešenia
- odstránenie kameňov

14. Výroba lešenárskych podlažiek

- dovoz dosiek
- rezanie, zbíjanie, impregnácia. pod lažiek

15. Skenovanie hradu

- skenovanie pomocou terestrického laserového skenera, výsledkom ktorého je zjednodušený 3D model hradu

16. Skladanie kameňov

- zber a ukladanie kameňov v exteréri a interéri hradu do suchých múrikov

17. Statické hodnotenie objektov

- bašta č. 12 - rozčesnutá
- veža č. 1 - donžon

18. Osadenie mreže do pivnice pod donžonom

- výroba mreže
- doprava mreže na hrad
- zameranie a osadenie mreže

19. MT vybavenie staveniska

- doprava a osadenie stavebného kontajnera pred hradom
- pracovná štvorkolka s vlečkou
- vrátok
- krovinorez
- čerpadlo

20. Hasenie vápna

- vývoz vody a vápna na hrad
- hasenie do jamy pred hradom

21. Informačný systém hradu - ISH

- príprava a spracovanie textov o histórii hradu
- zhotovenie inštalovanie panelov v areáli hradu

22. Kontrolné dni

Riešia odbornú problematiku obnovy hradu v týchto oblastiach:
-historicko-architektonický výskum
-archeologický výskum
-statické zabezpečenie prác
-geodetické zameranie objektov hradu a archeologických sond
-stavbárska problematika

23. Turistická trasa z Bardejovských Kúpeľov - žltá turistická značka

- údržba turistickej trasy z Bardejovských Kúpeľov na Zborovský hrad:
- odstránenie konárov, krovia
- vykosenie niektorých častí trasy
- doplnenie a premaľovanie turistických značiek v spolupráci s KST

24. Brigádnicka činnosť

- dobrovoľníci
- turisti
- školy
- inštitúcie
- obce

25. Objav a odvoz pamatníka z I. sv. vojny

- objavenie pamätného kameňa štvrtého pešieho pluku z 1. svetovej vojny na 3. nádvorí hradu
- preprava pamätného kameňa do kamenosochárskej dielne

26. Kosenie interiéru a exteriéru hradu

- kosenie interéru 1. nádvoria: 3x
- kosenie interéru 2. nádvoria: 3x
- kosenie interéru 3. nádvoria: 5x
- kosenie exteriéru: 4x

27. Oprava cesty

- budovanie odvodňovacích odrážok
- budovanie odvodňovacích priekop
- čistenie odvodňovacích priekop
- vyrovnávanie cesty kameňmi
- orezávanie konárov nad cestou

28. Historická cesta a dubová aleja

- vytyčovanie hornej vetvy dubovej aleje
- čistenie hornej vetvy dubovej aleje
- zameriavanie dubov pomocou GPS
- odborné orezávanie a ošetrovanie dubov
- dosádzanie sadeníc dubov
- zhotovenie informačnej tabule

29. Odstraňovanie nebezpečných kameňov z múrov

- zhodenie kameňov z objektov hradu:
- koruna JV bránovej veže
- koruna donžonu
- koruna bašty č. 8
- koruna bašty č. 10
- palác č. 14

30. Odstraňovanie náletovej zelene z múrov

- odstraňovanie kríkov z objektov hradu:
- polygonálna bašta
- donžon
- bašta č. 8
- JV bránová veža

31. Chodník Heleny Zrínskej

- konzultácia so Štátnym úradom ochrany prírody
- vytýčenie chodníka
- zhotovenie chodníka

32. Socha Gašpara Serédyho

- zhotovenie sochy vlastníka hradu Gašpara Serédyho z dreva
- konzervovanie dreva
- morenie dreva
- zhotovenie nápisu a inormačného panela

33. Výsadba kvetov

- výsadba ruží na 3. nádvorí
- výsadba muškátov
- údržba kvetov

34. Fotodokumentácia

- priebežné fotografovanie priebehu prác na hrade a súvisiacich aktivít
- zhotovenie fotografií a panelov o priebehu prác na hrade a súvisiacich aktivitách

35. Medializácia

- TV JOJ
- TASR
- Bardejovské novosti
- Rozhlas
- Bardkontak
- priebežná výstava na hrade

36. Grantové projekty v roku 2012

A - Vypracovanie projektov:
1. „Historická cesta a dubová aleja na Zborovský hrad“ - Nadačný fond ČSOB finančnej skupiny v nadácii Pontis
2. „Zborovský hrad - II. etapa obnovy polygonálnej bašty s priľahlým múrom a hospodárskou budovou“ - Ministerstvo kultúry; Projektová dokumentácia zastrešenia polygonálnej bašty, predstihový architektonicko-historický výskum západnej bašty tretieho predhradia a jej geodetického zamerania“ - Ministerstvo kultúry
3. „Oprava JV bránovej veže a príľahlých častí - II. etapa“ - Nadačný fond Telekom v nadácii Pontis
4. „Oprava koruny JV bránovej veže a kamennej klenby historickej pivnice“ - =Urad vlády SR - Program „Náš vidiek“
5. Národný projekt Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o využití nezamestnaných na obnovu hradov
6. „II. etapa obnovy JV bránovej veže a príľahlých častí“ - žiadosť o vytvorenie partnerstva s nadáciou VÚB
7. Chodník pre návštevníkov okolo Zborovského hradu „Chodník Heleny Zrínskej“ - Zelené oázy 2012
8. „Zborovský hrad, rekonštrukcia južnej línie hradieb“ - Poklady môjho srdca, nadácia VÚB

B - Vyhodnotenie projektov:
Projekty 1.-5. boli finančne podporené a úspešne zrealizované

37. Dve percentá z dane

- získanie osvedčenia pre zápis do registra určených právnických osôb
- ohlásenie na OÚ Bardejov
- prezentácia obnovy hradu za účelom získania 2% z dane
- vyhodnotenie použitia získaných prostriedkov

38. Verejná zbierka

- ohlásenie verejnej zbierky na OÚ Bardejov
- prezentácia obnovy hradu za účelom získania prostriedkov z verejnej zbierky
- vyhodnotenie použitia získaných prostriedkov

39. Vyhodnotenie roka 2011

- vyhodnotenie aktivít združenia – miesto konania:
- Obecný úrad v zborove
- na zasadnutí mikroregíonu
- na Bardkontakte v rámci Bardejovského jarmoku