gototopgototop

Verejná zbierka na opravu vstupnej brány

 

Oznamujeme širokej kultúrnej verejnosti a priaznivcom Zborovského hradu, že na jeho záchranu a obnovu bola vyhlásená od roku 2010 verejná zbierka. Prispieť môžete následovne:

1. zasielaním finančných prostriedkov na osobitný účet občianskeho združenia „Združenie na záchranu Zborovského hradu“:


2. odovzdaním príspevku na zriadených verejných miestach určených na prijímanie peňažných darov:
  • Obecný úrad Zborov, sekretariát
  • Kultúrne centrum, Radničné námestie 21, 085 01 Bardejov
  • Penzión Semafor, vestibul, Kellerova 13, 085 01 Bardejov
  • ČSOB finančná inštitúcia, Radničné námestie 7, 085 01 Bardejov
  • Hrad Zborov, nádvorie (v lete, počas realizácie rekonštrukčných prác)
  • Dlhá Lúka, ul.Hlavná 64, Jozef Jurčišin - DŽOVIK
  • obec Zborov, Informačné stredisko, Obrancov mieru 10
  • Bardejov , Radničné námestie – Bardejovský jarmok
Rozhodnutím Obvodného úradu v Bardejove, odb. všeobecnej vnútornej správy č.2/2010/01296, bola povolená verejná zbierka, ktorej výnos bude použitý na ochranu kultúrnej pamiatky hradu Zborov – oprava a statické zabezpečenie juhovýchodnej vstupnej brány.

Hrad Zborov čaká na svoju záchranu, aby mohol postupne odhaliť svoju niekdajšiu kamennú krásu v plnom lesku pre nás aj pre budúce generácie.


Marec 2010, Združenie na záchranu Zborovského hradu
Ing. Vladimír Kaminský
predseda združenia