gototopgototop
Nové fotky v GalériiDarujte 2% z dane pre Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hradPodporte obnovu
Načítajte tento QR kód vo vašom mobilnom internet bankingu:
Pay by Square
Váš finančný príspevok bude použitý na obnovu hradu Zborov. Ďakujeme vám.
Úvod

Fotografická súťaž "Hrad Zborov - reminiscencie"

 

Fotografická súťaž

„Hrad Zborov – reminiscencie“

Fotografická súťaž o najkrajšie zábery HRADU ZBOROV


Hrad Zborov, zvaný aj Makovica, jedna z najväčších dominánt severovýchodu Slovenska, oslávil v roku 2020 jedenáste výročie započatia rekonštrukčných prác. Za túto dobu navštívilo Hrad Zborov tisíce návštevníkov zo Slovenska, ale aj zahraničia. Takmer všetci sa zhodli v tom, že intenzívne práce na hrade posunuli tento skvost medzi popredné historické pamätihodnosti našej krajiny. Vyhlasovatelia tejto súťaže sú presvedčení, že práve pre fotogenickosť hradu, sa medzi návštevníkmi Hradu Zborov, nájde množstvo fotografií, ktoré by mali byť zverejnené a verejne publikované a ktoré môžu dokumentovať postup prác pri obnove Hradu Zborov a jeho postupné zveľaďovanie.


Združenie na záchranu Zborovského hradu a Fotoklub Bardfa Bardejov vyhlasujú 1. ročník celoštátnej fotografickej súťaže

„Hrad Zborov - reminiscencie.“


Súťaž je určená amatérskym i profesionálnym fotografom z celého Slovenska, ale aj cudziny. Ich úlohou je prezentovať a zachytiť krásy a zaujímavé pohľady na Hrad Zborov. Súťaž vyvrcholí vernisážou 50-tich finálových fotografií v galérií Dorota, na Hrade Zborov, na jar v roku 2021. O víťazoch a vystavovaných prácach rozhodne odborná porota. Presný termín vernisáže bude včas zverejnený na stránke Združenia na záchranu Zborovského hradu a na sociálnych sieťach.

Fotografie je možné zasielať do 31. decembra 2020 na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Podmienkou je, aby fotografie tematicky obsahovali zadanú tému: Hrad Zborov

Súťažná kategória je iba jedna spoločná a to vo farebnom aj čiernobielom vyhotovení.

Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať (celkovo) max. 3 fotografie. O víťazoch rozhodne odborná porota. Svojho favorita z 10 najlepších fotografií vybraných porotou, vyberú následne aj občania a fanúšikovia Hradu Zborov na Facebooku, na stránke Združenia na záchranu Zborovského hradu. Cieľom fotosúťaže je propagovať Hrad Zborov prostredníctvom fotografií a realizácie následnej výstavy na jar 2021, v priestoroch hradu, v galérii Dorota.


PRAVIDLÁ FOTOSÚŤAŽE „Hrad Zborov - reminiscencie“.


1. Organizátorom súťaže je Združenie na záchranu Zborovského hradu a Fotoklub Bardfa Bardejov.

2. Do súťaže sa môžu zapojiť amatérski aj profesionálni fotografi.

3. Fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil.

4. Do súťaže je možné prihlásiť fotografie digitálne a tiež naskenované fotografie z kinofilmu.

5. Fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo možné fotografiu zväčšovať na formát A3 – s minimálnym rozlíšením 1600 bodov (pixelov) na dlhšej strane na 300 dpi.

6. Do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 3 fotografie.

7. Súťaž sa vyhlasuje v jednej spoločnej kategórií: Farba alebo Black & white, ktoré je možné kombinovať.

8. Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 31. decembra 2020 do 23:59 hod. elektronicky na e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. (prípadne cez úložisko). Do predmetu uveďte „Súťaž Hrad Zborov - reminiscencie“ V e-maily uveďte svoje meno, mesto, (štát - cudzinci) a spôsob ako vás kontaktovať pre prípad Vášho úspešného umiestnenia v súťaži.

9. K súťažným fotografiám je potrebné uviesť: – meno a priezvisko autora, – miesto bydliska autora, - stačí mesto a štát /cudzinci/!

– kontakt (mail, tel. číslo), – názov fotografie nie je potrebné uvádzať nakoľko zadanie súťaže určuje že jedinou témou je Hrad Zborov. Obsahovo iné témy nebudú zaradené do súťaže !

10. Zaslaním fotografií na mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. autor fotografií vyjadruje súhlas s Pravidlami a podmienkami súťaže a s ochranou osobných údajov (GDPR). Autor zároveň súhlasí aby na jeho vystavenej fotografii bolo uvedené jeho meno a mesto.

Kontaktné údaje /e-mail, resp. telefónne číslo / autora sa vyžadujú iba na kontaktovanie v prípade súťažného umiestnenia a informovanie autora. Po skončení súťaže budú tieto údaje /e-mail, resp. telefónne číslo / autorov komisionálne zlikvidované. Organizátor súťaže sa zaväzuje, že osobné údaje účastníkov súťaže nebudú poskytnuté tretím stranám a osobám. Využité budú výlučne na účely spracovania súťaže a informovanie účastníkov o ich statuse v súťaži. Súťažiaci majú právo daný súhlas odvolať a ich údaje budú bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na hlasovaní a v súťaži v tomto prípade nie je možná.

Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena a diela na webovej stránke Združenia na záchranu Zborovského hradu a na sociálnych sieťach vyhlasovateľa súťaže pre účely propagácie hradu.

11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa počtu a kvality súťažných fotografií, udeliť v rámci kategórie viac ocenení, prípadne v kategórii neudeliť žiadne ocenenie.

12. O víťazoch súťaže rozhodne odborná porota. Jedného víťaza si zvolí aj verejnosť hlasovaním na Facebookovom profile Združenia na záchranu Zborovského hradu.

13. Zaslaním fotografie dáva súťažiaci organizátorovi súťaže a spoluorganizátorovi súťaže súhlas na použitie diela v rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie.

14. Zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.

Súťažiaci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, svoje osobné údaje poskytol organizátorovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne na adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Posledná úprava: Streda, 21.10.2020 o 14:59