gototopgototop
Nové fotky v GalériiDarujte 2% z dane pre Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hrad
  • Zborovský hradOnline na stránke
Online hostia:
Anketa
Boli by ste ochotní pomôcť pri oprave hradu?
 
first
  
last
 
 
start
stop
first
  
last
 
 
start
stop
Úvod

Zborovský hrad v Bardejovskej televízii

 

Neutíchajúci záujem médií o dianie na Zborovskom hrade je vidieť aj v tejto reportáži. Reportéri Bardejovskej televízie navštívili hrad s cieľom natočiť pútavú reportáž, ktorá by mohla ešte viac zviditeľniť projekt záchrany Zborovského hradu. Reportáž o dĺžke 3 minúty a 48 sekúnd bola odvysielaná v piatok 24.9.2010 a pokiaľ ste v tomto čase nemali možnosť sledovať Bardejovskú televíziu, môžete si teraz záznam tejto reportáže nerušene pozrieť.
 

Zborovský hrad v televízii JOJ

 

Ako je podľa týchto článkov vidieť, Zborovský hrad púta pozornosť nielen turistov a nadšencov, ale aj pozornosť médií. Tentokrát sa na hrad prišli pozrieť aj redaktori televízie JOJ. Krátky, 11-sekundový spot, bol odvysielaný v sobotu 21.8.2010 v spravodajskej relácii Noviny o 19:00 hod.
 

Ďalší článok v denníku Prešovský Korzár

 

Redaktorom z denníka Prešovský korzár leží na srdci osud Zborovského hradu, o čom svedčí aj ich druhá návšteva na hrade tohto roku. Výsledkom ich druhej návštevy je zase článok v tlači aj na internete, ktorý Vám prinášame aj my.
 

Článok v denníku Prešovský Korzár

 

Dňa 17.4.2010 navštívili hrad okrem ostatných turistov aj redaktori denníka Prešovský korzár. Spojili príjemné s užitočným a v rámci turistického výletu stihli napísať a zverejniť článok. Sme radi, že o Zborovský hrad a históriu ako takú má záujem čoraz viac ľudí. Zároveň dúfame, že sa vďaka tomuto článku dozvie o Zborovskom hrade a aktivitách spojených s jeho záchranou väčší počet ľudí a že nikomu nezostane ľahostajný osud tejto pamiatky.
 

Rozhovor na Rádiu Slovensko

 

14.7.2010 sa uskutočnil rozhovor medzi p. Žitňanskou, moderátorkou relácie "U nás doma" na rádiu Slovensko a Ing. Vladimírom Kaminským, predsedom združenia na záchranu Zborovského hradu. Iniciatíva vyšla zo strany samotného rádia Slovensko, čo nás samozrejme teší. Pre Vás máme pripravenú aj audionahrávku celého rozhovoru, takže ak ste v tom čase nepočúvali rádio Slovensko, môžete si ju vypočuť tu:

 

Vznik Občianskeho združenia

 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy dňa 19.2.2010 pod číslom VVS/1 – 900/90 – 352 16 zaregistrovala naše občianske združenie pod názvom „Združenie na záchranu Zborovského hradu."

Prvé zakladajúce Valné zhromaždenie Združenia na záchranu Zborovského hradu sa konalo dňa 13.3.2010 v zasadačke Obecného úradu Zborov. Následne sa konalo zasadnutie Správnej rady. Z členov Správnej rady boli zvolení títo funkcionári:


Funkcia
Priezvisko a meno
tel. kontakt
 
 
 
predseda: Kaminský Vladimír, Ing.0905 700 960
prvý podpredseda:Šarišský Július0908 637 536
druhý podpredseda:Šimco Ľudovít0903 622 660
tajomník:
Malínská Dorota, Ing.
0905 830 984
pokladník:
Dvorščák Eduard Mgr.0910 953 359
člen:Lukáč Gabriel JUDr., Mgr.0915 881 373
člen:Geffert Gabriel0908 402 957


V Bardejove,  marec 2010

 

Serédy a 30 000 dukátov

 

Za Juraja Rákócziho pánom zborovského hradu bol staručký Gašpar Serédy.
Tento starý pán si tak nádherne zariadil svoje sídlo, že o jeho nádhere kolovali legendy.
— Načože sú mi peniaze, zlato, majetky, nech sa na starosť aspoň oko pokochá, veď jednou nohou stojím už aj tak v hrobe, — hovorieval hradný pán a nebolo na svete umeleckého diela, drahocennosti, schopnej ešte väčšmi povzniesť nádheru jeho hradu, ktorú by nebol kúpil.
Z ďalekých krajov chodili na hrad laici i znalci, aby sa kochali v dobrom vkuse starého bojovníka.
Raz prišiel k nemu so svojou manželkou aj sám knieža Rákóczi.
— Toľko som už počul o nádhere tvojho hradu, že som zatúžil vidieť ho, — povedal Rákóczi po srdeč­nom zvítaní so starým statočným spolubojovníkom.
— Ale, o tom nehodno ani hovoriť, nie je to nič také strašné, ako ľudia klebetia, — ohŕňal sa Serédy a vie­dol hosťov do bohatých komnát.
— Nebuď taký skromný, máš to tu kráľovský zaria­dené; nemyslím, že by sa našiel ešte jeden podobný hrad v našej vlasti.
Serédy sa len skromne usmieval, ale bolo badať, že mu dobre padla pochvala vznešeného kniežaťa.
 

Stavebný vývoj Zborovského hradu

 

Zborovský hrad

Začiatok stavby hradu Zborov - Makovica sa pravdepodobne začal odvíjať od panovania Belu IV. Hoci údaje o hrade z toho obdobia sú hmlisté a sporné, jeho stavba v tom období je asi najpravdepodobnejšia.

Po Tatárskom pustošivom ťažení Batu chána nastala na Slovensku fzv. zlatá éra budovania kamenných hradov ako najosvedčenejšieho obranného systému proti predpokladanému novému vpádu Tatárov. Dôležitosť Makovice zvyšovala aj blízkosť uhorsko-poľskej hranice. Až do 14. storočia hrad bol majetkom uhorských kráľov a bol spravovaný kastelánmi. Kolonizačné hnutie na ňom výraznejšie sa začalo prejavoval v prvej polovici 14. storočia. Prvá dochovaná písomná sťažnosť na tento hrad a jeho kastelánov Bebekovcov u kráľa Ľudovíta I. je z 26. apríla 1347 na ich expanzívnu politiku voči kráľovskému mestu Bardejov a susednému panstvu Thekulovcov v Smilne. Kasteláni zrejme napomenutie kráľa zobrali na ľahkú váhu, preto ich panovník vymenil.