gototopgototop
Nové fotky v GalériiDarujte 2% z dane pre Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hrad
 • Zborovský hradPodporte obnovu
Načítajte tento QR kód vo vašom mobilnom internet bankingu:
Pay by Square
Váš finančný príspevok bude použitý na obnovu hradu Zborov. Ďakujeme vám.
Anketa
Boli by ste ochotní pomôcť pri oprave hradu?
 
first
  
last
 
 
start
stop
first
  
last
 
 
start
stop
Úvod

Článok v denníku Prešovský Korzár

 

Dňa 17.4.2010 navštívili hrad okrem ostatných turistov aj redaktori denníka Prešovský korzár. Spojili príjemné s užitočným a v rámci turistického výletu stihli napísať a zverejniť článok. Sme radi, že o Zborovský hrad a históriu ako takú má záujem čoraz viac ľudí. Zároveň dúfame, že sa vďaka tomuto článku dozvie o Zborovskom hrade a aktivitách spojených s jeho záchranou väčší počet ľudí a že nikomu nezostane ľahostajný osud tejto pamiatky.
 

Rozhovor na Rádiu Slovensko

 

14.7.2010 sa uskutočnil rozhovor medzi p. Žitňanskou, moderátorkou relácie "U nás doma" na rádiu Slovensko a Ing. Vladimírom Kaminským, predsedom združenia na záchranu Zborovského hradu. Iniciatíva vyšla zo strany samotného rádia Slovensko, čo nás samozrejme teší. Pre Vás máme pripravenú aj audionahrávku celého rozhovoru, takže ak ste v tom čase nepočúvali rádio Slovensko, môžete si ju vypočuť tu:

 

Vznik Občianskeho združenia

 

Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy dňa 19.2.2010 pod číslom VVS/1 – 900/90 – 352 16 zaregistrovala naše občianske združenie pod názvom „Združenie na záchranu Zborovského hradu."

Prvé zakladajúce Valné zhromaždenie Združenia na záchranu Zborovského hradu sa konalo dňa 13.3.2010 v zasadačke Obecného úradu Zborov. Následne sa konalo zasadnutie Správnej rady. Z členov Správnej rady boli zvolení títo funkcionári:


Funkcia
Priezvisko a meno
tel. kontakt
 
 
 
predseda: Kaminský Vladimír, Ing.0905 700 960
prvý podpredseda:Geffert Gabriel0908 402 957
druhý podpredseda:Šarišský Július0908 637 536
tajomník/pokladník:
Malínská Dorota, Ing.
0905 830 984
člen:Lukáč Gabriel JUDr., Mgr.0915 881 373
člen:Čobej Peter, Ing.
člen:Ing. Michal Baran PhD.


V Bardejove,  marec 2010

 

Serédy a 30 000 dukátov

 

Za Juraja Rákócziho pánom zborovského hradu bol staručký Gašpar Serédy.
Tento starý pán si tak nádherne zariadil svoje sídlo, že o jeho nádhere kolovali legendy.
— Načože sú mi peniaze, zlato, majetky, nech sa na starosť aspoň oko pokochá, veď jednou nohou stojím už aj tak v hrobe, — hovorieval hradný pán a nebolo na svete umeleckého diela, drahocennosti, schopnej ešte väčšmi povzniesť nádheru jeho hradu, ktorú by nebol kúpil.
Z ďalekých krajov chodili na hrad laici i znalci, aby sa kochali v dobrom vkuse starého bojovníka.
Raz prišiel k nemu so svojou manželkou aj sám knieža Rákóczi.
— Toľko som už počul o nádhere tvojho hradu, že som zatúžil vidieť ho, — povedal Rákóczi po srdeč­nom zvítaní so starým statočným spolubojovníkom.
— Ale, o tom nehodno ani hovoriť, nie je to nič také strašné, ako ľudia klebetia, — ohŕňal sa Serédy a vie­dol hosťov do bohatých komnát.
— Nebuď taký skromný, máš to tu kráľovský zaria­dené; nemyslím, že by sa našiel ešte jeden podobný hrad v našej vlasti.
Serédy sa len skromne usmieval, ale bolo badať, že mu dobre padla pochvala vznešeného kniežaťa.
 

Stavebný vývoj Zborovského hradu

 

Zborovský hrad

Začiatok stavby hradu Zborov - Makovica sa pravdepodobne začal odvíjať od panovania Belu IV. Hoci údaje o hrade z toho obdobia sú hmlisté a sporné, jeho stavba v tom období je asi najpravdepodobnejšia.

Po Tatárskom pustošivom ťažení Batu chána nastala na Slovensku fzv. zlatá éra budovania kamenných hradov ako najosvedčenejšieho obranného systému proti predpokladanému novému vpádu Tatárov. Dôležitosť Makovice zvyšovala aj blízkosť uhorsko-poľskej hranice. Až do 14. storočia hrad bol majetkom uhorských kráľov a bol spravovaný kastelánmi. Kolonizačné hnutie na ňom výraznejšie sa začalo prejavoval v prvej polovici 14. storočia. Prvá dochovaná písomná sťažnosť na tento hrad a jeho kastelánov Bebekovcov u kráľa Ľudovíta I. je z 26. apríla 1347 na ich expanzívnu politiku voči kráľovskému mestu Bardejov a susednému panstvu Thekulovcov v Smilne. Kasteláni zrejme napomenutie kráľa zobrali na ľahkú váhu, preto ich panovník vymenil.

 

Verejná zbierka na opravu vstupnej brány

 

Oznamujeme širokej kultúrnej verejnosti a priaznivcom Zborovského hradu, že na jeho záchranu a obnovu bola vyhlásená od roku 2010 verejná zbierka. Prispieť môžete následovne:

1. zasielaním finančných prostriedkov na osobitný účet občianskeho združenia „Združenie na záchranu Zborovského hradu“:


2. odovzdaním príspevku na zriadených verejných miestach určených na prijímanie peňažných darov:
 • Obecný úrad Zborov, sekretariát
 • Kultúrne centrum, Radničné námestie 21, 085 01 Bardejov
 • Penzión Semafor, vestibul, Kellerova 13, 085 01 Bardejov
 • ČSOB finančná inštitúcia, Radničné námestie 7, 085 01 Bardejov
 • Hrad Zborov, nádvorie (v lete, počas realizácie rekonštrukčných prác)
 • Dlhá Lúka, ul.Hlavná 64, Jozef Jurčišin - DŽOVIK
 • obec Zborov, Informačné stredisko, Obrancov mieru 10
 • Bardejov , Radničné námestie – Bardejovský jarmok
Rozhodnutím Obvodného úradu v Bardejove, odb. všeobecnej vnútornej správy č.2/2010/01296, bola povolená verejná zbierka, ktorej výnos bude použitý na ochranu kultúrnej pamiatky hradu Zborov – oprava a statické zabezpečenie juhovýchodnej vstupnej brány.

Hrad Zborov čaká na svoju záchranu, aby mohol postupne odhaliť svoju niekdajšiu kamennú krásu v plnom lesku pre nás aj pre budúce generácie.


Marec 2010, Združenie na záchranu Zborovského hradu
Ing. Vladimír Kaminský
predseda združenia